ECD besturing

Upgrade van de besturing van Electro Chemical Drilling machines.
Deze worden gebruikt voor het aanbrengen van koelkanalen in turbinebladen voor vliegtuigmotoren.


Opdrachtgever: Sulzer Eldim bv (NL)